Om Lägenhetsvärderaren

Lägenhetsvärderaren är en sida som innehåller artiklar och information om att värdera lägenheter och bostäder. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att sälja din bostad. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning eller försäljning av lägenheten

>> Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Bostadsrättsförening


>>    Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Bostadsrättsförening. I Sverige är en bostadsrättsförening ett bostadsföretag och en ekonomisk förening som upplåter bostadsrätter. En bostadsrätt innebär att ägaren har rätt att nyttja bostaden på obestämd tid. Om man äger en bostadsrätt är man därför automatiskt medlem i en bostadsrättsförening och man äger då en del av föreningen. Sveriges första bostadsrättsförening bildades 1930 i samband med att bostadsrättslagen uppkom.

Man bildar en bostadsrättsförening när man är intresserad av att göra om en hyresrätt till bostadsrätt. Om fastighetsägaren går i tankar om att sälja fastigheten till en annan värd, har man som hyresgäster förtur, men bara om man hinner bilda sin bostadsrättsförening i tid vill säga.

För att kunna bilda en bostadsrättsförening måste man ha minst tre medlemmar i styrelsen och dessa måste vara mantalsskrivna i fastigheten. Förutom föreningens egna namn, måste föreningen innehålla just ordet ”bostadsrättsförening”. När en bostadsrättsförening har bildats och registrerats hos Bolagsverket, lägger man ut en intresseanmälan för de boende om huruvida de är intresserade av att göra om sin hyresrätt till en bostadsrätt. Först när två tredjedelar av de boende går med på detta kan en bostadsrättsföreningen köpa fastigheten. Bara de som är boende i fastigheten har rätt att köpa sin lägenhet. De som inte vill köpa har rätt att bo kvar enligt de gamla hyresreglerna. För att kunna köpa fastigheten måste man också ha en ekonomisk plan i sin bostadsrättsförening, som ska beskriva de första åren av bostadsrättsföreningens verksamhet.

Innan man som bostadsrättsförening tar beslutet att köpa bör dock en noggrann besiktning av fastigheten utföras av en fackman som är oberoende. Detta görs för att de boende ska få en klar översikt över fastighetens tekniska förutsättning och att det ska finnas möjlighet att uppskatta vad en upprustning skulle kosta. Det är sedan styrelsemedlemmarna i en bostadsrättsförening som har hand om förhandlingarna vid köpet av fastigheten. Om ingen i en bostadsrättsförening har tillräckligt juridiska eller ekonomiska kunskaper bör man snarast ta kontakt med en sakkunnig.

Som medlem i en bostadsrättsförening har man möjlighet att rösta på det årliga föreningsmötet och kan dessutom både välja och bli vald till styrelsen för sin bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening i Sverige måste i sin tur följa vissa regler och bestämmelser som finns i bostadsrättslagen. Alla som är med i en bostadsrättsförening måste betala en bostadsrättsavgift som ska finansiera det gemensamma underhållet av fastigheten och de lån som en bostadsrättsförening kan ha tagit.

En bostadsrättsförening måste också varje år kunna visa på en årsredovisning av den ekonomiska situationen för föreningen och dessutom en förvaltningsberättelse som visar på vad som har hänt i föreningen. För att göra stora förändringar i fastigheten måste en bostadsrättsförening alltid få godkännande från de boende genom en föreningsstämma. Där har alla som är med i bostadsrättsföreningen en röst var och beslut kan bara tas om majoriteten samtycker. Det finns ofta mycket oklarheter i en bostadsrättsförening, då de som sitter i styrelsen sällan har någon vana av att driva en fastighet. Om man i sin bostadsrättsförening känner sig osäker kan det därför vara bra att ta kontakt med ett förvaltningsbolag för att få svar på sina funderingar.

De fördelar som finns med att bilda en bostadsrättsförening är bland annat det ökande inflytandet över det egna boendet och de utrymmen som är gemensamma. Samtidigt kommer skyldigheter som ansvar för skötsel och vård och de inre reparationerna i bostaden. En bostadsrättsförening som fungerar är en njutning att tillhöra, men det finns också exempel på där osämjan har blivit så stor att domstol har blandats in. Det är därför viktigt att man i sin bostadsrättsförening är överens om ansvarsfördelningen, så att inga oklarheter uppstår. Arbetet i en bostadsrättsförening är alla medlemmarnas ansvar!