Om Lägenhetsvärderaren

Lägenhetsvärderaren är en sida som innehåller artiklar och information om att värdera lägenheter och bostäder. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att sälja din bostad. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning eller försäljning av lägenheten

>> Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Fastighet & fastigheter


>>    Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Fastighet & fastigheter. Begreppet fastighet avser ett markområde och den fasta egendom som tillhör detta. Det handlar alltså om både byggnader och växtlighet på ett visst område. Var och en av alla fastigheter har en unik fastighetsbeteckning i just den kommun som fastigheten är skriven till. Om det ska göras ändringar av gränser eller liknande för en fastighet, kontaktar man lantmäterimyndigheterna. Alla regler för fastigheter och liknande finner man i Jordabalken.

Den som är intresserad av att köpa fastigheter bör omgående kontakta en ekonomisk rådgivare, samt en bank för att begära ett lånelöfte. När man väl har funnit en fastighet som verkar intressant, ska man kontakta en oberoende fackman som får göra en grundlig besiktning av fastigheten. Det föreligger en mycket stor undersökningsplikt för den som köper fastigheter och det är inte alltid att man som köpare av en fastighet har de byggnadstekniska kunskaper som krävs. Man bör vara helt medveten om alla fel och brister innan man lägger ett bud på en fastighet. Det finns exempel på mer än en gång där fastigheter visat sig vara undermåliga i skicket och fastighetsägaren har gått med förlust på grund av för dålig besiktning av sin fastighet. Om den fastighet som man är intresserad av kräver omfattande upprustning bör man också naturligtvis kontakta ett flertal hantverkare för att få olika offerter.

Det är sällan som fastigheter säljs utan att gå via en fastighetsmäklare, så förr eller senare kommer man som spekulant på en fastighet i kontakt med en sådan. Kontrollera att mäklarens uppgifter om fastigheten stämmer, då mäklaren inte har ansvar för informationen som säljaren har lämnat om sin fastighet. Det ska inte finnas några oklarheter när man väl skriver under kontraktet på en, eller för den skull, flera fastigheter!

Den som säljer fastigheter bör kontakta ett flertal mäklare och be dem lägga ett anbud, för att på det viset kunna välja det billigaste. En mäklare som säljer en fastighet kan ta betalt både via en procentsats på försäljningspriset för fastigheten eller ta ut sin lön genom en kostnad som fastställs innan försäljningen. Här gäller det att som säljare av en fastighet fundera igenom vad som är mest lönsamt för försäljningen av just din fastighet. Kontrollera också att mäklaren är registrerad i Fastighetsmäklarnämnden (FMN), som är en tillsynsmyndighet i vilken alla mäklare måste vara medlem i.