Om Lägenhetsvärderaren

Lägenhetsvärderaren är en sida som innehåller artiklar och information om att värdera lägenheter och bostäder. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att sälja din bostad. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning eller försäljning av lägenheten

>> Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Hyra lägenhet


>>    Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Hyra lägenhet. Visst är det mångas dröm att få äga sitt eget boende, men ibland har man inte råd eller kan av andra skäl inte köpa en lägenhet, utan är tvungen att hyra. Många kan också föredra att hyra en lägenhet, då man slipper det ansvar som följer med att äga.

När man ska hyra en lägenhet upprättas det ett kontrakt mellan den som ska hyra, hyresgästen, och den som ska hyra ut, alltså hyresvärden. I kontraktet står det vem som är hyresvärd, vem som är hyresgäst och vilket lägenhet som avses. Här ska också finnas med om det ingår vinds- eller källarförråd eller parkeringsplats. Vidare ska det hyrestiden framgå och vilken tid som hyra ska betalas in. Ofta finns också de regler som gäller för lägenheten med, som till exempel att man som hyresgäst av en lägenhet är tvungen att vårda sin lägenhet, samt följa ordningsreglerna för fastigheten. När man ska hyra en lägenhet är det viktigt att man noga läser igenom kontraktet så att alla oklarheter reds ut innan inflytten. Spara sedan kontraktet så att du kan läsa det på nytt vid eventuella diskussioner med hyresvärden.

Man ska också be sin hyresvärd om en kopia av besiktningsprotokollet för den lägenhet man ska hyra. Innan man får skriva över kontraktet på en ny hyresgäst ska det alltid ha föregått en besiktning av lägenheten. Skador och renovering av lägenheten som den förra hyresgästen har åstadkommit ska aldrig tillfalla den som ska hyra lägenheten efteråt. Om inte besiktningsprotokollet stämmer, kan det i värsta fall resultera i att man får stå för ersättning av fel som redan fanns i lägenheten.

I övrigt att tänka på när man ska hyra en lägenhet är att man ska få hyreskontraktet skriftligt, att hyran ska betalas i tid och att man som hyresgäst har ansvar för den lägenhet man ska hyra. Kom ihåg att anmäla adressändring, att meddela elbolaget om att du har flyttat och att se till att du har en gällande hemförsäkring. Vill du av någon anledning måla eller tapetsera om din lägenhet bör du vara noga med att det sker på ett fackmannamässigt vis, så att du inte är tvungen att göra om det innan du flyttar ut.

Ibland kan det vara nödvändigt att hyra ut sin lägenhet i andra hand, om du till exempel ska studera i en annan stad, provbo med din sambo eller jobba på annan ort ett tag. För att hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man alltid få godkännande från hyresvärden, annars riskerar man att bli vräkt från lägenheten. Om hyresvärden säger nej till att hyra ut i andra hand, trots att du har giltiga skäl, kan du kontakta Hyresnämnden som i sin tur prövar fallet. Om man väljer att hyra ut möblerat kan man lägga på en tioprocentig kostnad för slitage av möblerna, men då ska det framgå på hyreskontraktet. Gör gärna en inventarielista så att du kan begära ersättning om något fattas. Att hyra ut i andra hand kräver ytterligare ansvar från dig som hyresgäst. Det ligger på dig att hyran blir betald i tid och att den som ska hyra av dig är en skötsam person som inte bryter mot reglerna i fastigheten och stör grannarna.

Om du av någon anledning råkar i dispyt med din hyresvärd kan du alltid kontakta Hyresnämnden. Det kan till exempel handla om att den som du betalar hyra till inte underhåller din lägenhet ordentligt eller begär ersättning för skador som du inte har åstadkommit. Hyresnämnden kallar sedan båda parter till ett möte, där man i första han försöker medla. Om ni ändå inte kommer överens tar nämnden ett beslut på egen hand.