Om Lägenhetsvärderaren

Lägenhetsvärderaren är en sida som innehåller artiklar och information om att värdera lägenheter och bostäder. Passar utmärkt för att guida dig inför beslutet att sälja din bostad. Faktan på denna sida är tänkt att ge dig mer kött på benen inför en ny upplåning eller försäljning av lägenheten

>> Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Hyreskontrakt


>>    Sälj din Lägenhet/Hus – Fast mäklararvode 5000kr

Hyreskontrakt. Ett hyreskontrakt är ett skriftligt dokument som hyresvärden utfärdar till den som ska hyra en lägenhet. Att göra ett muntligt avtal istället för ett hyreskontrakt på papper, ger dock samma besittningsskydd av lägenheten, men förekommer inte så ofta. Man ska alltid begära att få hyreskontraktet skriftligt för att vara extra säker.

I ett hyreskontrakt ska det framgå vem som äger lägenheten, vem som hyr, hur lång tid uthyrningen gäller, när hyran ska betalas in, samt vad själva hyran kostar. På ett hyreskontrakt ska det också stå om vindsutrymmen och källarförråd ingår, hur stor lägenheten är och bostadens adress. Vidare ska uppsägningstiden finnas med på ett hyreskontrakt, vilket vanligtvis brukar vara tre månader. På baksidan av ett hyreskontrakt finns ofta också de regler som gäller för fastigheten. Om man har skrivit på ett hyreskontrakt har man till exempel intygat att man ska vårda sin lägenhet, uppföra sig och inte störa sina grannar.

Innan man skriver på ett hyreskontrakt ska man begära att få se lägenhetens besiktningsprotokoll. I besiktningsprotokollet ska skador som den förra hyresgästen orsakat finnas uppskrivna, så att den nya hyresgästen inte blir ansvarig för dessa. Gå gärna igenom lägenheten och kontrollera att besiktningen stämmer innan du signerar hyreskontraktet, annars kan du få betala för reparationerna.

Det är viktigt att noga läsa igenom sitt hyreskontrakt innan man skriver under, så att man är överens med hyresvärden om gällande regler. Kontraktet ska sedan sparas på ett säkert ställe, så att man kan kontrollera villkoren igen, om det uppstår någon form av dispyt med värden. Om du tycker att ditt hyreskontrakt inte har villkor som verkar följa hyreslagens bestämmelser, finns en hyreslag som ska falla till hyresgästens fördel. Vid tveksamheter runt ett hyreskontrakt kan man kontakta Hyresgästföreningen som har koll på rättigheter och skyldigheter för hyresgäster.

Det går också att skriva ett hyreskontrakt för uthyrning i andra hand, men då måste hyresvärden ha godkänt detta. Andrahandsuthyrning måste ske enligt giltiga skäl, vilka kan vara studier eller jobb på annan ort, eller att man ska provbo med sin sambo.

När man vill säga upp sitt hyreskontrakt ska detta ske skriftligt. Uppsägningen av ett hyreskontrakt ska innehålla information om vem som säger upp kontraktet, vem som äger lägenheten, vilken lägenhet det gäller och ska sedan undertecknas av både hyresgäst och hyresvärd. Se också till att du säger upp hyreskontraktet i tid, oftast ska det ske innan den sista dagen i månaden. Om du till exempel vill att ditt hyreskontrakt ska upphöra den 1 april, ska du ha sagt upp hyreskontraktet senast 31 februari. Om man skickar sin uppsägning i ett rekommenderat brev gäller det datum som posten har stämplat brevet. När den sista gällande dagen för ett hyreskontrakt kommer, ska man som hyresgäst vara ute senast klockan 12.00 dagen efter och därmed bli tillgänglig för den som ska flytta in.

Speciellt i storstäder med bostadsbrist har det blivit vanligare att handla med hyreskontrakt och den svarta marknaden för hyreskontrakt omfattar flera miljoner. För att få ett hyreskontrakt på en mindre lägenhet i Stockholm kan man vara tvungen att betala så mycket som 100 000 eller mer för att få hyreskontraktet. Det är inte hyresgästen som betalar pengarna som begår ett brott, utan den som hyr ut. Att handla med hyreskontrakt betraktas som ett grovt brott, men det är relativt sällsynt att någon blir fälld. Du kan dock bli utslängd från lägenheten om hyresvärden upptäcker att det har skett en svart handel med ditt hyreskontrakt. Många hyr olagligt lägenheter i andra hand, känner sig desperata efter ett förstahandskontrakt och går därför med på att betala svarta pengar för ett hyreskontrakt.